Crna na bijelo - laminirana traka sirine 12 mm i duljine 8 m.