Osnovne karakteristike
Veličina: Midi-Tower
Napajanje: Ne